Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Madde Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Madde Tanımları

1. isim Duyularla algılanabilen nesne
2. Bir cismi oluşturan öge, öz. "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."
3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
"Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar." - H. R. Gürpınar
4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur." - S. Birsel
5. Para, mal vb. ile ilgili şey "Maddeye önem vermek."
6. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım
7. fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek
8. kimya Molekül

Madde Nedir

Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. örneğin, buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz halindedir. Bütün maddelerin eylemsizlik özelliği vardır. Bütün maddelerin hacmi ve kütlesi vardır. Bütün maddeler tanecikli bir yapıya sahiptir.
 

Maddenin ortak özellikleri

Maddenin kütle, hacim ve eylemsizlik olmak üzere üç tane ortak özelliği vardır.
Maddenin uzayda kapladığı yer, hacim olarak ifade edilir.
Kütle, madde miktarının bir ölçüsüdür, terazi ile ölçülür. Ağırlık, bir cismin üzerine yerkürenin uyguladığı çekim kuvvetidir.

Maddenin ayırt edici özellikleri

İki maddenin aynı ya da farklı maddeden mi yapıldığını anlamak için birtakım özellikleri araştırmak gerekir. Bunlar maddenin ayırt edici özellikleridir.

Maddenin ayırt edici özellikleri şekle, biçime ve miktara bağlı olmayıp, maddenin cinsine bağlıdır.
 1) Öz kütle (yoğunluk)
 2) Erime noktası ve kaynama noktası
 3) Çözünürlük
 4) Sıcaklıkla genleşme
 5) Esneklik
 6) İletkenlik

Maddenin Halleri

Maddenin hâli bir maddenin faz durmunu tanımlar. Şu anda 16 tane madde hâli tanımlanır. Maddenin dört klasik hâli:
 Katı
 Sıvı
 Gaz
 Plazma olarak kabul edilir.
 
Şu anda tanımlanmış toplam 16 hal vardır, bunlar, klasik haller dışında; sıvı kristal, amorf katı, manyetik düzenli, süperiletken, süperakışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, Rydberg molekülü, plazma (iyonlaşmış gaz), kuark-gluon plazması, dejenere madde, süperkatı, sicimsi sıvı ve süpercamdır. Gündelik hayatta maddeler genel olarak katı, sıvı ya da gaz halinde bulunur, ancak Dünya dışında, evrendeki maddenin %99'u plazma (iyonlaşmış gaz) halindedir. Maddenin hallerinin evrende bulunuş yüzdeleri %99 plazma, %0.6 gaz, %0.3 sıvı, %0.1 katı şeklindedir.Madde Resimleri

 • 5
  Maddenin halleri 3 yıl önce

  Maddenin halleri

 • 4
  Madde 3 yıl önce

  Madde

 • 3
  Atomun iç yapısı (Atom modeli) 3 yıl önce

  Atomun iç yapısı (Atom modeli)

 • 2
  Safmaddeler ve karışımlar 3 yıl önce

  Safmaddeler ve karışımlar

Madde Sunumları

 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Maddenin iç yapısına yolculuk

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  MADDENİN İÇ YAPISINA YOLCULUKR<>Tr

  2. Sayfa
  Maddelerin Halleri Nelerdir ?Maddeleri fiziksel hallerine göre sınıflandırabiliriz. Bunlar:Katı Hali;(Demir, tahta, tuz) a. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili halidir. b. Tanecikler (atom ve moleküller) belirli bir merkez etrafında titreşim hareketi yaparlar. c. Katıların belirli bir şekil ve hacimleri vardır. d. Sıkıştırılamazlar.2. Sıvı Hali;(Su, yağ, süt) a. Tanecikler birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparlar. b. Hacimleri belirli, şekilleri belirsizdir (içinde bulundukları kabın şeklini alırlar). c. Akışkandırlar. d. Sıkıştırılamazlar.3. Gaz Hali;(Hava, oksijen, tüp gaz) a. En düzensiz ve yüksek enerjili haldir. b. Belirli şekil ve hacimleri yoktur (içinde bulundukları kabın şeklini alır, hacmini doldururlar). c. Sıkıştırılabilir ve akışkandırlar. d. İçinde bulundukları kabın her yanına aynı basıncı uygularlar.style.visibility

  3. Sayfa
  Madde Nedir ?Madde : Boşlukta (uzayda) yer kaplayan kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeye madde denir. Örnek: defter, kitap, hava, su vb… iken enerji, düşünceler, hayaller madde değildir. Demek bir şey madde ise bazı özellikleri vardır. Bunlar;Kütle (m) : Varlıklardaki değişmeyen madde miktarıdır.Ağırlık (G) : Yerçekiminin kütleye etkisidir.Hacim (V) : Cisimlerin kapladığı boşluktur.Eylemsizlik :Kütlenin harekete karşı tepkisidir.Tanecikli Yapı: Bütün maddelerin atom ve molekül gibi çok küçük taneciklerden oluşuyor olmalarıdır.Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz.style.visibility

  4. Sayfa
  Maddelerin Halleri Nelerdir ?Not : Cisimler bu üç halden birinde veya bir karışımı halinde bulunabilir ve madde bir halden diğerine geçebilir.style.visibility

  5. Sayfa
  Duydunuz mu?!!!!!style.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?KATISIVIGAZ132456style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?Şemada maddelerin halleri arasındaki geçişler görülmektedir. Bunlar;Erime,Donma,Buharlaşma,Yoğunlaşma,Süblimleşme,Geri süblimleşme veya kırağılaşma.Bu geçişlerden 1, 3 ve 5 gerçekleşirken çevreden ısı alırlar (Endotermik olay). 2, 4 ve 6 ise çevreye ısı verir (Ekzotermik olay).style.visibility

  8. Sayfa
  Not : Buharlaşma her sıcaklıkta gözlemlenen bir olaydır. Eğer sıvı kaynama sıcaklığından düşük Sıcaklıkta ise, yavaş yavaş buharlaşır. Kaynama sıcaklığında ise hızlı ve hareketli bir şekilde buharlaşır.Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?style.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  Not : Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza doğru geçişlerde;Toplam enerji artar,Düzensizlik artar,Tanecikler arası uzaklık artar,Tanecikler arası çekim kuvveti azalır.Akışkan, hem sıvıları hem gazları belirtenortak bir addır.Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?style.visibilityppt_wppt_h

  10. Sayfa
  Bu sakız neye dönüşür acaba?style.visibility

  11. Sayfa
  Maddelerin SınıflandırılmasıMaddeSaf Olmayan MaddelerSaf (Arı) MaddelerElementBileşikHomojenKarışım(Çözelti)HeterojenKarışımMetalYarı MetalAmetalSoy GazEmülsiyonSüspansiyonAeresolstyle.visibility

  12. Sayfa
  Elementlerin Genel ÖzellikleriElement :Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere element denir. Elementlerin özellikleri: - Saf ve homojen maddelerdir  -  En küçük yapı taşları atomdur. - Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçalara ayrıştırılamaz. - Belirli erime ve kaynama noktaları vardır. - Sabit öz kütleleri vardır. - Homojendir. - Elementler sembollerle gösterilir. - Elementler kimyasal özelliklerine göre üç grupta incelenir. (1) Metaller (2) Ametaller (3) Soygazlarstyle.visibility

  13. Sayfa
  Bazı Elementlerin İsimleri ve SembolleriHidrojen Lityum SodyumPotasyum Magnezyum Kalsiyum Alüminyum Karbon SilisyumKalay KurşunBakır Altın Cıva Klor İyot Neon Baryum Krom ManganDemir Kobalt Nikel Azot Fosfor OksijenKükürtFlor GümüşÇinko Bor Brom Helyum KsenonUranyum Argon HLiNaKMgCaAlCSiSnPbCuAuHgClINeBaCrMnFeCoNiNPOSFAgZnBBrHeXeUArstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  Bileşikler ve Genel ÖzellikleriBileşik :Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal reaksiyon sonucu bir araya gelmesi ile oluşan yeni maddeye bileşik denir.Bileşiklerin Özellikleri: - Bileşiğin en küçük parçasına molekül denir. - Bileşikler formüllerle gösterilir. - Bileşiklerin erime noktası, kaynama noktası ve yoğunlukları sabittir. - Bileşikler saf maddelerdir ve homojendirler. - Bileşiklerin oluşumları ve ayrışmaları kimyasal yolla olur. - Bileşiklerin özellikleri kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerine benzemez. - Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranda birleşirler.style.visibility

  15. Sayfa
  Bazı Bileşiklerin İsimleri ve FormülleriSuSodyum KlorürKarbondioksitSodyum HidroksitHidroklorik AsitSülfürik AsitAmonyakKalsiyum KarbonatSukroz (Sofra Şekeri)Nitrik Asit (Kezzap)Kükürt TrioksitH2ONaClCO2NaOHHClH2SO4NH3CaCO3C12H22O11HNO3SO3style.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Bende bir bileşim sonucu böyle oldum. Ama formülü hatırlayamıyorum!!!style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  Karışım ve Genel ÖzellikleriKarışım :Birden fazla maddenin yalnız fiziksel değişecek şekilde bir araya getirilmesi ile oluşan madde topluluğuna denir. Karışımlar ikiye ayrılır: (1) Heterojen Karışımlar : Her tarafında aynı özelliği göstermeyen ve tek bir madde gibi gözükmeyen karışımlardır. Bunlar; (a) Emülsiyon : Sıvı-sıvı heterojen karışımlardır. (Su-zeytinyağı) (b) Süspansiyon : Katı-Sıvı heterojen karışımlardır. (Su-tebeşir tozu) (2) Homojen Karışımlar: Her tarafında aynı özelliği gösteren karışımlardır. Tek bir madde gibi gözükürler. (Tuzlu su-hava-şekerli su vb.). Homojen karışımlara genel olarak ÇÖZELTİ denir.Karışımların Özellikleri: - Karışımı oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. - Saf değildirler. - Fiziksel yollarla ayrıştırılırlar. - Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. - Sabit bir yoğunlukları yoktur. - İstenilen oranda karışım hazırlanabilir.style.visibility

  18. Sayfa
  Bileşik ve Karışım Arasındaki FarklarBileşikler aynı cins molekülden; karışımlar ise farklı cins atom veya moleküllerden meydana gelir.Bileşikler kimyasal yollarla; karışımlar fiziksel yollarla ayrıştırılırlar.Bileşiğin yapısındaki elementler belirli kütle oranlarında birleşirken; karışımlarda belirli bir oran yoktur.Bileşiklerin yoğunluğu karakteristiktir; karışımların yoğunluğu ise karışımdaki maddelerin, karışım miktarına bağlı olarak değişir.style.visibility

  19. Sayfa
  ÖrneklerSoru 1 : Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen madde örneğidir?Sis kümesi b. Kar tanesi c. Buz Parçası d. Yağmur damlasıSoru 2 : Aşağıdakilerden hangisi karışımlar için yanlış olarak verilmiştir?Birden fazla türde atom içerirler Homojen yada heterojen olabilirlerc. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirlerBelirli erime ve kaynama noktaları vardırSoru 3 : Aşağıdakilerden hangisi bir heterojen karışıma örnektir?Şekerli su b. Tuz-şeker karışımı c. Buz-su karışımı d. Çeşme suyu style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  ÖrneklerSoru 4 : Aşağıdakilerden hangisi element molekülü değildir?H2 b. Cl2 c. CO2 d. O2Soru 5 : Yukarıda verilen özelliklerin hangileri kullanılarak X, Y ve Z maddeleri ayırt edilebilir?I ve II b. I ve III c. II ve III d. III ve IV Özellikleri / MaddeXYZIKaynama süresince sıcaklıkDeğişkenSabitSabitIIKimyasal yolla ayrışmaAyrışırAyrışmazAyrışırIIISuda çözülmeÇözünürÇözünmezÇözünürIVOda sıcaklığındaki fiziksel halSıvıKatıKatıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Şu bizim Öğretmeni sessizce dinlersek FEN BİLGİSİ dersini de kurtarmış olacağız!!!!style.visibilityppt_wppt_h

  22. Sayfa
  Maddenin Ayırt edici ÖzellikleriBir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri “Ayırt edici Özellikler” denir. Bunlar;Özkütle (Yoğunluk)Erime NoktasıKaynama NoktasıÇözünürlükEsneklikİletkenlikSıcaklık ve Uzamastyle.visibility

  23. Sayfa
  Maddenin Ayırt edici ÖzellikleriBir özelliğin ayırt edici olabilmesi için;Madde miktarına bağlı olmamasıYalnız o maddeye özgü bir özellik olmasıgerekir.Bütün maddelerde kütle ve hacim ortak olduğundan ve madde miktarına bağlı olduğundan ayırt edici özellik değildir.style.visibility

  24. Sayfa
  Maddenin Ayırt edici ÖzellikleriMaddenin fiziksel hallerine göre ayırt edici özelliklerAyırt edici ÖzellikMaddenin Fiziksel HaliKatıSıvıGazYoğunlukErime NoktasıDonma NoktasıKaynama NoktasıYoğunlaşma NoktasıGenleşmeEsneklikÇözünürlük++---++++-++-+-++---+--+style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  25. Sayfa
  Emziğimin ayırt edici özellikleri nelerdir bilen var mı acaba?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  Özkütle (Yoğunluk)Bir cismin birim hacminin kütlesinin, o cismin “yoğunluğu (özkütlesi)” denir. Yoğunluk “d” ile gösterilir. Bu ifadeye göre cisimlerin yoğunluğu şöyle hesaplanır. Yoğunluk = Kütle / HacimKütle = mHacim = VYoğunluk = d ised = m / V olur.Kütle(m)Hacim(V)Yoğunluk(d)gcm3g/cm3Kgm3Kg/m3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  Özkütle (Yoğunluk) ÖzellikleriÖzkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özkütlesi farklı maddeler birbirinden farklıdır. Örneğin;Maddenin AdıYoğunluğu (g/cm3)Maddenin AdıYoğunluğu (g/cm3)Su1Mantar0,24Zeytinyağı0,9Demir7,8Gazyağı0,7Gümüş10,5Cıva13,6Alüminyum2,7Hava0,0013Buz0,9style.visibilitystyle.visibility

  28. Sayfa
  Özkütle (Yoğunluk) ÖzellikleriAynı şartlarda özkütle, kütle veya hacme bağlı değildir. Örneğin;20 cm3 demir ile 10 ton demirin özkütlesi aynıdır.Fiziksel şartlar yani, sıcaklık ve basınç sabitken; kütle ve hacim birbiri ile doğru orantılı artacağından, öz kütle değişmez.dVdmmVstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  29. Sayfa
  Özkütle (Yoğunluk) ÖzellikleriBir maddenin özkütlesi değiştirilebilir. Kütlesi sabit kalmak koşulu ile ısıtılan bir madde genleşir ve hacmi büyür. Sonuçta aşağıdaki şekilde bir grafik ortaya çıkar.dVAynı kap içinde birbirine karışmayan sıvılarda, en alttaki sıvının yoğunluğu en büyük, en üstteki sıvınınki ise en küçüktür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  30. Sayfa
  Konulara yoğunlaşabildik mi acaba?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  31. Sayfa
  Özkütle (Yoğunluk) ÖzellikleriBirbiri içinde çözünen sıvı karışımların özkütlesi şöyle hesaplanır;Kütlesi = m1Hacmi = V1 olan sıvı ile,Kütlesi = m2Hacmi = V2 olan bir sıvı karıştırıldığında, Karışımın kütlesi = mk = m1 + m2Karışımın Hacmi = Vk = V1 + V2 ise d(Karışım) = m1+m2 / V1+V2 olur.style.visibility

  32. Sayfa
  Örnekler(Soru 1): Kütlesi 500 g, hacmi 400 cm3 olan bir maddenin, özkütlesi kaç g/cm3 tür?(Çözüm 1): m = 500 g. d = m / VV = 400 cm3 d = 500 g / 400 cm3d = ? d = 1,25 g/cm3(Soru 2): Kütlesi 1.350 g, hacmi 500 cm3 olan bir maddenin, özkütlesi kaç Kg/m3 tür?(Çözüm 2): m = 1.350 g. = 1,35 Kg d = m / VV = 500 cm3 = 0,0005 m3 d = 1,35 Kg / 0,0005 m3d = ? d = 2.700 Kg/m3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  33. Sayfa
  Örnekler(Soru 3): Aşağıdaki şekilde bir maddenin kütle-hacim grafiği verilmiştir. Bu maddenin özkütlesi kaç g/cm3 tür?m(g)V(cm3)36024(Çözüm 3): Bir maddenin yoğunluk-hacim, yoğunluk-kütle grafikleri sabit ise; d = m / V olduğundanm1= 3g V1 = 2 cm3d = 3g / 2 cm3 d = 1,5 g/cm3m2= 6 g V2 = 4 cm3d = 6 g / 4 cm3d = 1,5 g / cm3m(g)V(cm3)302m(g)V(cm3)604style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  34. Sayfa
  Son birkaç soru. Sonra doğru teneffüse arkadaşlar!!!!style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  35. Sayfa
  Örnekler(Soru 4): Aşağıdaki şekilde X ve Y sıvılarının kütle-hacim grafiği verilmiştir. Bu sıvılar eşit hacimde karıştırılırsa, karışımın özkütlesi kaç g/cm3?(Çözüm 4): Bir maddenin yoğunluk-hacim, yoğunluk-kütle grafikleri sabit ise X için; d = m / V olduğundanm1= 40 g V1 = 5 cm3d = 40 g / 5 cm3 d = 8 g/cm3m2= 20 g V2 = 10 cm3d = 20 g / 10 cm3d = 2 g / cm3m(g)V(cm3)20400510XYm(g)V(cm3)4005Xm(g)V(cm3)20010YEşit hacimli karışımın özkütlesi; dK= (dX + dY) / 2dK= (8+2) / 2dK= 5 g/cm3style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  36. Sayfa
  Örnekler(Soru 5): Aşağıdaki şekillerde; birbiri ile karışmayan üç sıvı, kap içinde Şekil1’ deki gibi dengede olduğuna göre, Şekil2’ deki I, II, III kütle-hacim grafikleri hangi sıvılara ait olabilir?Y sıvısıX sıvısıZ sıvısı(Şekil 1)m(g)V(cm3)20400510IIIIIIEn yoğun sıvının kap içinde en dipte olduğunu biliyoruz. Buna göre sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki ;dZ > dX > dY olur.(Çözüm 5): En dik grafik; yoğunluğu en büyük sıvıya aittir.Dikliği en az olan ise ; yoğunluğu en küçük sıvıya aittir.Buna göre;I grafik = Z sıvısıII grafik = X sıvısıIII grafik = Y sıvısı olur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  37. Sayfa
  Bütün soruları çözdüm. Sınavdan kesin en yüksek notu ben alacağım. Her ne kadar kağıt bulamadık ama kardeşim sağ olsun!!!style.visibilityppt_wppt_h

  38. Sayfa
  Fiziksel ve Kimyasal DeğişmelerMADDEDEKİ DEĞİŞMELER:Fiziksel Değişme (Olay):Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük…) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler denir. Bu özelliklerdeki değişime de fiziksel değişme denir. Fiziksel değişmelerde; I. Maddenin cinsi değişmez II. Tüm hal değişimleri fizikseldir.Örneğin; suyun donması, şekerin suda çözünmesi gibi.2. Kimyasal Değişme (Olay):Maddelerin ısı, hava, asit, baz v.b. etkenler karşısında gösterdikleri iç yapılarını ilgilendiren kendilerine özgü davranışlarına kimyasal özellik, iç yapılarını bozarak yeni özellikte maddeler oluşturmasına da kimyasal değişme denir.Kimyasal değişmeye uğrayan maddenin cinsi ve özellikleri değişir.Örneğin: demirin paslanması, kağıdın yanması, hücredeki besinlerin oksijenle yanması birer kimyasal olaydır. Su, oksijen ile hidrojenin birleşmesi sonucu oluşur. Hidrojen yanıcı oksijen ise yakıcı bir gazdır. Bunların birleşmesi sonucu oluşan su ise söndürücüdür. Hidrojen ve oksijenin birleşmesi kimyasal olaydır. Birleşme sonucu oluşan değişime ise kimyasal değişim denir.style.visibility

  39. Sayfa
  Fiziksel ve Kimyasal DeğişmelerSoru 1 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır? a. Erime b. Buharlaşma c. Yanma d. DonmaSoru 2 : Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişmeye örnek değildir?Şekerin suda çözünmesi Işığın prizmada renklere ayrışmasıc. Mumun erimesiMumun yanmasıSoru 3 : Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?Besinlerin sindirilmesi b. Buzun erimesi c. Suyun donması d. Tuz ve karabiberin karışması style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  40. Sayfa
  Karışımları Ayırma YöntemleriKarışımların oluşumları fiziksel yolla gerçekleştiğine göre, elde edilen karışım bileşenlerine fiziksel yolla ayrılır. Mıknatıs ile Ayırma: mıknatıs demir, kobalt ve nikel gibi maddeleri çeker, bunların dışındaki maddeleri çekmez. Mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddelerden oluşan karışımları mıknatıs kullanarak bileşenlerine ayırabiliriz. Mıknatısla ayırma işlemi günlük yaşamımızda özellikle hurdacılıkta kullanılmaktadır. b. Süzme ile Ayırma: süspansiyon şeklindeki karışımların, bileşenlerine ayırmak için süzme yöntemini kullanabiliriz. Süzme işleminde en önemli etken gözeneklerinin büyüklüğüdür. Süzgecin gözenekleri süspansiyonu oluşturan katı maddelerin tanecik büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır. Süzme olayı günlük yaşantımızda ve endüstri alanında oldukça önemlidir. Büyük kentlerimizin su gereksinimini karşılamada kullanıla sular; çakıl, kum, kömür tozu ve ince kum katmanlarından oluşan süzme havuzundan geçirilerek süzülür.style.visibility

  41. Sayfa
  Karışımları Ayırma Yöntemleric. Yüzdürme (özkütle farkı ile ayırma) :Bazı katıların birbiri ile oluşturdukları karışımları sıvı maddeler kullanarak ayırabiliriz. Kum il odun talaşından oluşan bir karışımı ayırmak için su kullanılır veya rüzgarlı bir günde buğday savrulduğunda, buğday ile saman birbirinden ayrılabilir. Buğdayın özkütlesi samanın özkütlesinden daha büyüktür. Savurma işlemi sırasında hafif olan saman rüzgardan daha çok etkilenerek uzağa gider.d. Dinlendirme:Bazı maddeler sıvı içerisinde hemen çökmez. Bir müddet sıvı içinde dağılmış olarak durur. Biraz dinlenince çökerler. Bu tür karışımları ayırmak için dinlendirme yöntemi kullanılır. Örneğin: ayrandan yoğurdu ayırmak için, bulanık sudan kumu ayırmak için…e. Çözme ve Kristallendirme:Bazı katı katı karışımlarındaki maddelerden biri sıvı içerisinde çözülürken diğeri çözülmez. Böyle karışımları ayırmak için bu yöntem kullanılır. Örneğin: kum tuz karışımında, tuz suda çözünürken, kum çözülmez. Karışım suya atılırsa tuz suda çözünür, kum ise dibe çöker. Çöken kum süzme ile ayrıştırılır. Tuzlu su karışımı su tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılırsa geride tuz kristalleri kalır. İşlemler sonunda tuz ve kum taneleri ayrıştırılmış olur.style.visibility

  42. Sayfa
  Karışımları Ayırma Yöntemlerif. Damıtma ile Ayırma:Kaynama noktaları birbirinden farklı olan sıvı sıvı karışımlarını ayırmak için kullanılır. Örneğin: alkol su karışımını bu yöntemle ayrıştırırız. Alkol 78 oC’ ta, su ise 100 oC’ de kaynar. Karışım damıtma düzeneğinde bir cam balona konur ve ısıtılmaya başlanırsa, sıcaklık 78 oC’ ye geldiğinde bir müddet hiç artmaz. Çünkü bu sırada alkol kaynayıp buhar halinde karışımdan ayrılır. Alkol buharı düzenekteki soğutucudan geçerken, tekrar sıvılaştırılarak başka bir kaba alınır. Böylece cam balonda sadece su kalır. Ayrıştırma işlemi tamamlanmış olur. Eğer karışımda sıvı sayısı ikiden fazla ise, geride tek sıvı kalana kadar her sıvı için buharlaştırma ve soğutma işlemleri ayrı ayrı yapılır. Ham petrol kaynama sıcaklıkları farklı maddelerin karışımıdır. Kaynama sıcaklığı en düşük olan maddeden başlayarak, karışımın bütün bileşenleri sırayla buharlaştırılır. Buharlaşan madde yoğunlaşma ünitesine gönderilir. Ham petrolün bu şekildeki ayrılma işlemine ayrımsal damıtma denir.style.visibility

  43. Sayfa
  Vallah ben anlamamışem örtmenim!!!! Kafam almıyor inan!!!style.visibilityppt_wppt_h

  44. Sayfa
  Bileşiklerin Kimyasal Yolla AyrıştırılmasıBileşikler kendilerini oluşturan elementlere veya daha basit bileşiklere ayrıştırılabilirler. Fakat bu karışımlarda olduğu gibi fiziksel yöntemlerle olmaz. Bileşikler ancak kimyasal yollarla bileşenlerine ayrıştırılırlar. Isı İle Ayrıştırma: Bazı bileşikler ısıtıldıklarında kimyasal değişime uğrayarak daha basit maddelere ayrışırlar. Örnek; Cıva oksit cıva + oksijenb. Elektrik Enerjisi İle Ayrıştırma (Elektroliz): Elektrik kullanılarak yapılan ayrıştırma işlemine elektroliz denir. Elektroliz, kaplamacılıkta yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Örnek: Su elektrolizle ayrıştırılabilen bir bileşiktir.Su elektroliz Hidrojen + OksijenKimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir. Elementler ortak özelliklerine göre; metaller, ametaller ve yarı metaller şeklinde gruplandırılarak incelenebilir.style.visibility

  45. Sayfa
  MetallerBilinen elementlerin çoğu metaldir. Örneğin Demir, Çelik, Çinko Nikel, Krom gibi metallerden çaydanlık, çatal, kaşık gibi araç gereçler yapılmıştır. Metallerin özellikleri şunlardır;Isı ve elektriği iyi iletirler.Yüzeyleri parlaktır.Esnektir, dövülerek tel ve levha haline getirilebilir.Cıva hariç hepsi katı haldedir.Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. İki metalin eritilip karıştırılması ile alaşımlar oluşur. Bazı önemli alaşımlar şunlardır; bronz (bakır + kalay), lehim (kalay + kurşun), pirinç (bakır + çinko), çelik (demir + karbon), bilezik (altın + bilezik).6. Ametallerle bileşik yapar ve elektron vererek artı (+) değerlik kazanır.7. Cıva hariç erime ve kaynama noktaları yüksektir.style.visibility

  46. Sayfa
  AmetallerElementlerden hemen hemen 20 tanesi metallere ait özellikleri taşımaz. Hidrojen, Helyum, Karbon, Azot, Oksijen, Kükürt, Klor gibi elementler ametallere örnektir. Özellikleri;Isı ve elektriği iletmez (granit hariç).Yüzeyleri mattır.Kırılgandır tel ve levha haline getirilemez.Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde olabilir.Hem metallerle hem de kendi aralarında bileşik yaparlar. Ametaller, metallerle bileşiklerinde elektron aldıklarından, negatif değerlik kazanır. Kendi aralarında ise elektron ortaklaşması yaparak bileşik oluşturur. Ametallerden hidrojen (H2), azot (N2), Oksijen (O2), Flüor (F2) ve Klor (Cl2) doğada molekül halinde bulunur. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. Ametallerden olan helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), Kripton (Kr), Xenon (Xe) ve Radon (Rn) elementleri çok farklı özelliklere sahiptir. Bu elementlere asal gazlar (soygazlar) denir. Bu elementler kararlı bir yapıya sahiptir. Bileşik oluşturmaz. Doğada element atomları halinde bulunur. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Bu yüzden oda koşullarında gaz halinde bulunur.style.visibility

  47. Sayfa
  Yarı MetallerBir grup element kısmen metal özelliği kısmen de ametal özelliği gösterir. Bor (B), Silisyum (Si), Germanyum (Ge), Arsenik (As), Antimon (Sb), Tellür (Te) gibi element grubuna denir. Özellikleri;Elektriği iyi iletmez. Metallerine aksine sıcaklıkları artarsa iletkenlikleri de artar. Sert ve kırılgan özellik gösterir. Sert metallerin öğütülmesinde kullanılır. Metalleri bileyici ve cilalayıcı özellik gösterir. 3. Cam ve seramik sanayisinde kullanılır.4. Işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş pillerinde kullanılır.5. Isıya duyarlılığı belirleyen termostatların yapımında kullanılır.6. Diyot ve transistörlerin yapımında kullanılır.style.visibility

  48. Sayfa
  Fen dersi bu ineğe binmekten daha kolay vallahi!!!!!style.visibilityppt_wppt_h

  49. Sayfa
  Atomun Yapısı ve Periyodik CetvellerAtom:Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan, kimyasal yollarla bölünemeyen en küçük parçasıdır. Atomu Oluşturan Tanecikler:Atomun çekirdeğinde artı (+) yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atomun çekirdek yükü artı (+) yüklü protonlardan ileri gelir. Atomun kütlesi çekirdekte toplanmıştır. Çekirdekteki proton ve nötronların kütleleri birbirine eşit kabul edilir ve birim kütle olarak alınır. Çekirdeğin çevresinde ve atomun çok büyük bir bölümünde yalnız elektronlar vardır. Elektronlar eksi (-) yüklüdür. Elektronun kütlesi proton ve nötronlara göre çok küçüktür. Bir elektronun kütlesi, proton veya nötronun kütlesinin 1/2000’ i kadardır. Bunun için atomun kütlesi hesaplanırken, elektronun kütlesi dikkate alınmaz. Atomun kütlesini çekirdekte bulunan tanecikler oluşturmaktadır. Fakat taneciklerin kütlesi bilinen kütle ölçüsü birimleri olan kg. veya g. olarak ifade etmek olanaksızdır. Bir proton veya nötronun kütlesi, 1,67 X 10-24 g. olarak kabul edilir. Bu değer çok küçük olduğundan proton ve nötronların kütlesi atomik kütle birimi (akb) ile ifade edilmektedir.style.visibility

  50. Sayfa
  Atomun Yapısı ve Periyodik CetvellerAtom ve Kütle Numarası:Elementleri birbirinden ayırmak için atom ve kütle numaraları kullanılır. Atom Numarası:Bir elementin çekirdeğinde bulunan toplam proton sayısıdır. Protonlar artı (+) yüklü taneciklerdir. Atom numarası pozitif yük sayısı yada çekirdek yükü olarak tanımlanabilir. Atom numarası (Z) harfi ile gösterilir. Nötr bir atom için;Atom numarası = proton sayısı = elektron sayısı Z = p = eAtom numarası, element sembolünün sol alt köşesinde gösterilir. Kütle Numarası:Çekirdekte bulunan proton ve nötron sayılarının toplamıdır. Kütle numarası (A) harfi ile gösterilir. Element sembolünün sol üst köşesine yazılır. Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı A = p + n KÜTLE (A) NUMARASI ATOM (Z) NUMARASIstyle.visibilityppt_wppt_h

  51. Sayfa
  Örnekler(Soru 1): Bir element atomunun çekirdeğinde, 12 proton ve 13 nötron olduğuna göre, kütle numarası nedir? (Çözüm 1): p = 12 A = p + n olduğundann = 13 A = 12 + 13A = ? A = 25 akb olur.(Soru 2): Kütle numarası 37, proton sayısı 18 olan bir elementin nötron sayısı kaçtır?(Çözüm 2): A = 37 A = p + n olduğundanp = 18 37 = 18 + nn = ? n = 19 akb olur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  52. Sayfa
  Örnekler(Soru 3): Kütle numarası 15 olan bir atomun, nötron sayısı 8 olduğuna göre, atom numarası nedir?(Çözüm 3): A = 15 A = p + n olduğundann = 8 15 = p + 8Z = ? p = 7 akb olur.Bir elementin atom numarasını bulabilmek için proton sayısını bilmemiz gerekir. Nötr bir atomda Z = p = e olacağından. Z = P = 7 akb olur.(Soru 2): Elektron sayısı 14, nötron sayısı 15 olan nötr bir atomun, atom ve kütle numarasını bulunuz?(Çözüm 2): e = 14 Nötr atomlarda, elektron sayısı proton sayısına n = 15 eşit olur. Yani p = e = 14 olur.Z = ? Z = p olduğundan, Z = 14 akb olur.A = ? A = p + n olduğundan, A = 14 + 15 = 29 akb olur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  53. Sayfa
  Soru : Bu insanlar ve filler ne yapıyorlar?Cevap: Atomu nötron ve protonlarına ayırıyorlar!!!!!style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  54. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirPozitif veya negatif elektrikle yüklenmiş atom veya atom gruplarına iyon (kök) denir. Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom denir. Eğer nötr bir atomdan elektron uzaklaştırılırsa; pozitif iyon elde edilir. Yani atomlar verdiği elektron sayısı kadar artı (+) yüklü iyon oluşturur. Örnek 1:Sodyum atomu (11Na)Çekirdekteki protonlar + + + + + + + + + + + 11 proton = +11 yükÇekirdeğin çevresindeki - - - - - - - - - - - 11 elektron = -11 yük elektronlar toplam = 0 yük sodyum atomundaki proton-elektron eşleşmesiSodyum iyonu (11Na+1)Çekirdekteki protonlar + + + + + + + + + + + 11 proton = +11 yükÇekirdeğin çevresindeki - - - - - - - - - - 10 elektron = -10 yük elektronlar toplam = +1 yük sodyum iyonundaki proton-elektron eşleşmesistyle.visibility

  55. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirÖrnek 2:Oksijen atomu (8O)Çekirdekteki protonlar + + + + + + + + 8 proton = +8 yükÇekirdeğin çevresindeki - - - - - - - - 8 elektron = -8 yük elektronlar toplam = 0 yük oksijen atomundaki proton-elektron eşleşmesiOksijen iyonu (8O-2)Çekirdekteki protonlar + + + + + + + + 8 proton = +8 yükÇekirdeğin çevresindeki - - - - - - - 10 elektron = -10 yük elektronlar toplam = -2 yük oksijen iyonundaki proton-elektron eşleşmesistyle.visibility

  56. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirBir iyondaki elektron sayısı iyona ait atomun atom numarasından, iyon yükü çıkartılarak bulunur.İyondaki elektron sayısı = atom numarası – iyon yükü i.e.s = Z - i.y.style.visibilityppt_wppt_h

  57. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirÖrnek 1:Atom numarası 13 olan alüminyum elementine ait atomun +3 yüklü iyonunda kaç elektron vardır?(Çözüm 1): Verilen : İstenen : Atom Numarası = Z = 13 i.e.s. = ?İyon Yükü = i.y. = +3Çözüm :İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü i.e.s. = Z - i.y. i.e.s. = 13 - 3 i.e.s. = 10 olur.style.visibilitystyle.visibility

  58. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirÖrnek 2:Klor atomunun (-) yüklü iyonunda 18 elektron bulunduğuna göre, klorun atom numarası kaçtır? (Çözüm 2): Verilen : İstenen : i.e.s. = 18 Atom Numarası = Z = ?İyon Yükü = i.y. = -1Çözüm :İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü i.e.s. = Z - i.y. 18 = Z - (-1) 18 = Z + 1 18 - 1 = Z Z = 17 olur.style.visibilitystyle.visibility

  59. Sayfa
  İyonlar Atomların Elektrik Yüklü HalleridirÖrnek 3:X+3 iyonu 21 elektronludur. X atomunun kütle numarası 52 ise nötron sayısı kaçtır?(Çözüm 3): Verilen : İstenen : i.e.s. = 21 N.S. =?İyon Yükü = i.y. = +3A = 52Çözüm :İyondaki elektron sayısı =atom numarası - iyon yükü i.e.s. = Z - i.y. 21 = Z - (+3) 21 + 3 = Z Z = 24Atom Numarası = Elektron Sayısı = Proton Sayısı Z = P.S. = 24 olur.Kütle Numarası = Proton Sayısı + Nötron Sayısı A = P.S. + N.S. 52 = 24 + N.S. N.S. = 28 olur.style.visibilitystyle.visibility

  60. Sayfa
  Bütün proton ve elektronlarımı rahatça göresiniz diye bu pozu verdim bilesiniz!!!!style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  61. Sayfa
  Bir Elementin Birden Çok İzotopu OlabilirAtom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlar birbiri ile izotoptur. İzotop atomların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır.İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır. Fiziksel özellikleri farklıdır.Hidrojenin izotopları; 11H, 21D, 31T hidrojenin izotoplarıdır.3517Cl, 3617Cl; klorun izotoplarıdır.Bilinen elementlerden 32’ sinin izotopu vardır. En çok izotopu kalay (Sn) elementinin 10 tane izotopu vardır. Li (lityum), B (bor), C (karbon), O (oksijen), Cu (bakır) izotopu olan elementlerdendir. İzotop iyonlarda elektron sayısı farklı ise; kimyasal özellikler farklıdır. style.visibility

  62. Sayfa
  Bir Elementin Birden Çok İzotopu OlabilirAllotrop: Kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri ve kristallerinin uzayda dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar birbirinin allotropudur.Elmas ve grafit birbirinin allotropudur. Her ikisi de karbon ( C ) atomunun değişik dizilişinden oluşmuştur.Allotrop atomların fiziksel özellikleri farklı, kimyasal özellikleri aynıdır.style.visibility

  63. Sayfa
  Tüm Elementler Periyodik Çizelgede GösterilirElementlerin atom numaraları belirli bir kurala uyarak sıralanması ile periyodik cetvel oluşur. Periyodik cetvelde yatay sıralara PERİYOT, düşey sıralara GRUP denir. Periyodik cetvelde 7 tane periyot, 8 tane A grubu, 8 tane B grubu vardır. 8 B grubu 3 tanedir. Her periyot kendine ait olan 1A grubu ile başlayıp, 8A grubu ile sona erer. 1 nci periyotta 2, 2 ve 3 ncü periyotta , 4 ve 5’nci periyotta 18, 6 ncı periyotta 32 element vardır. 7’ nci periyot daha tamamlanmamıştır. Periyodik cetvelde, aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynı olduğundan, benzer kimyasal özellik gösterir.Atomların son yörüngesine (son enerji düzeyde) değerlik tabakası, bu tabakada bulunan elektronlara da DEĞERLİK ELEKTRONLARI denir.Bir elementin bulunduğu A grup numarası o elementin değerlik elektron sayısını gösterir.Bazı grupların adları şöyledir: 1A: Alkali metal 2A: Toprak alkali metal 3A: Toprak metal 7A: Halojen 8A: Soygaz B: Geçiş metalleristyle.visibility

  64. Sayfa
  Tüm Elementler Periyodik Çizelgede GösterilirAtom NumarasıAtom Hacmiİyonlaşma EnerjisiMetalik ÖzellikAmetalik ÖzellikGruplarda Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçePeriyotlarda Soldan Sağa Doğru GidildikçeArtarArtarAzalırArtarAzalırArtarAzalırArtarAzalırArtarstyle.visibilityppt_wppt_h

  65. Sayfa
  Elektronları ve Periyodik Cetveli Kaynatıyoruz. Dersi değil!!!!

  66. Sayfa
  Periyodik Tabloda Periyot ve Grup BulmaElektronların Yörüngelere Yerleştirilmesi:Elektronlar çekirdek etrafında belirli yörüngelerde dönerler. Elektronlar bu yörüngelere belirli bir kurala göre yerleştirilirler. Elektronlar yörüngelere yerleştirilirken; 2 X n2 formülüne uyarlar. (n) yörünge sayısı olup, 1, 2, 3 ….. tam sayılardır. Son yörüngede, en fazla sekiz (8) elektron bulunur. Buna göre her yörüngeden elektron sayısı;Yörünge : 2.12 = 2 elektronYörünge : 2.22 = 8 elektronYörünge : 2.32 = 18 elektronYörünge : 2.42 = 32 elektron alır.Nötr atomlarda, atom numarası proton sayısına o da elektron sayısına eşittir. Biz elektron dağılımını yaparken, nötr atomu proton sayısına göre dağılımını yaparız. 1 nci yörünge 2 elektronu doldurmadan 2 nci yörüngeye geçilmez. 2 nci yörünge en fazla 8 elektron alır ancak, 9 elektron alamaz. Buradan da, proton sayısına göre; ilk yörünge 2, son yörünge en fazla 8 elektron alır. Ara yörüngeler ise; 8-8, 18-18, 32 olmak üzere elektron alır. Ama yukarıdaki kural her zaman geçerlidir.style.visibility

  67. Sayfa
  Örnek : Aşağıdakilerin elektron dağılımlarını yapınız.3Li: 12Mg 20Ca 36Kr Periyodik Tabloda Periyot ve Grup Bulma 2 12 8 22 8 8 2 2 8 18 8ÇÖZÜMLERstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  68. Sayfa
  Periyodik Tabloda Periyot ve Grup BulmaPERİYODİK CETVELDE BİR ELEMENTİN, PERİYOT VE GRUBUNU BULMAK İÇİN; O ELEMENTİN ELEKTRONLARININ YÖRÜNGEDEKİ DAĞILIMI YAPILIR. YÖRÜNGE SAYISI; PERİYODUNUSON YÖRÜNGEDEKİ ELEKTRON SAYISI İSE; GRUBUNU BELİRLER.Örnek 3:12Mg2 8 2Grup Numarası1 2 3Periyot NumarasıMg elementi, 3 ncü periyot, 2A grubundadır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  69. Sayfa
  Periyodik Tabloda Periyot ve Grup Bulma Ne Kadar Kolay Değil mi?

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Maddenin tanecikli yapısı sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6. SINIF MADDENİN TANECİKLİ YAPISI

  2. Sayfa
  MADDE NEDİR ?Uzayda bir yer kaplayan (hacmi) olan , kütlesi olan ve tanecikli yapıya sahip olan tüm şeylere madde denir.Madde atom denilen tanecikli yapıya sahiptir.

  3. Sayfa
  ATOMAtom maddenin en küçük yapı taşıdır .Atom mikroskopla görülmez.

  4. Sayfa
  ELEMENTElement aynı cins atomlardan oluşan yapılardır. Element atomik yapıda bulunabilir.Element yapıda olan maddeler;Demir , oksijen , hidrojen gibi maddelerdir.

  5. Sayfa
  ELEMENT IIElement kimyasal yollarla ayrışamayan bir atom dur ya da atom topluluğudur.Element semboller ile gösterilir.Elementler saf maddelerdir.Oksijen,hidrojen ve karbon vücudumuzu oluşturan başlıca elementlerdir.

  6. Sayfa
  MOLEKÜLER YAPIDA ELEMENTMoleküler yapıda elementler aynı cins atomların birleşmesiyle oluşur kısacası aynı cins atom grubudur.Bir maddede aynı moleküler yapıda element bulunursa o madde element yapıda bir maddedir. Ama aynı tür moleküler yapıda element bulunmazsa o madde element yapıda madde değildir.

  7. Sayfa
  ATOMİK YAPIDA ELEMENTAtomik yapıda element aynı cins atomlardan oluşur.Atomik yapılı element grup olarak bulunamazlar.

  8. Sayfa
  BİLEŞİKLERBileşikler farklı cins atomlardan oluşan moleküllerdir.Bileşikler atomik yapıda asla ve asla bulunamazlar.Bileşikler kimyasal yollarla ayrışabilirler.Örnek: su hidrojen ve oksijene ayrılabilir.

  9. Sayfa
  KARIŞIMLARKarışımlar farklı tür moleküllerden yada farklı tür ayrı atomlardan oluşmuştur.Karışımlar homojen yapıda ve ya heterojen yapıda bulunabilirler.Karışımlar fiziksel yollarla ayrışırlar.

  10. Sayfa
  HOMOJEN KARIŞIMLARHomojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir maddeymiş gibi görülen maddelerdir.Homojen karışımlara örnek: tuzlu su, şekerli su,hava kolonya, gazoz,sirke… gibi maddeler.

  11. Sayfa
  HOMOJEN KARIŞIMLARHomojen karışımlara örnek resimler;

  12. Sayfa
  HETEROJEN KARIŞIMLARHeterojen karışımlar birden fazla madde içeren karışımlardır. Homojen karışımlarda birden fazla maddeden oluşur ama tek bir madde imiş gibi görünürler.Heterojen karışımlar ise dışarıdan bakıldığında tek bir madde imiş gibi gözükmezler.

  13. Sayfa
  HETEROJEN KARIŞIMLARHeterojen karışımlara örnek resimler;

  14. Sayfa
  FİZİKSEL DEĞİŞİMLERFiziksel değişimler donma,kaynama,büzüşme,kesme,yontma gibi yani fiziksel değişimler maddenin yapısını değiştirmeyen değişimlerdir.

  15. Sayfa
  FİZİKSEL DEĞİŞİMLERFiziksel değişimler ile ilgili resimler;

  16. Sayfa
  KİMYASAL DEĞİŞİMLERKimyasal değişimler maddenin kimyasını yani maddenin atomik yapısını değiştiren etkenlerdir.Yakmak,küflenmek,çürümek,bozulma,sütün yoğurt olması gibi etkiler kimyasal değişime neden olurlar.

  17. Sayfa
  KİMYASAL DEĞİŞİMLERKimyasal değişimlere örnek resimler;

  18. Sayfa
  KATI MADDELERKatı maddelerin atom taneceler çok sık olduğundan yani birbirine çok yakın olduklarından katı maddeler sıkıştırılamaz.Tabi sünger gibi yumuşak maddeler ve esnek maddeler hariç.Katı maddeler öteleme (bir yerden bir yere taşıma ve ya taşınma hareket etme) yapamazlar. Sadece titreşim yaparlar.

  19. Sayfa
  SIVI MADDELERSıvı maddeler akışkan yapıya sahiptirler.Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar katılardan biraz daha boşlukludur ama sıkıştırılacak kadar değil sıvı maddelerde sıkıştırılamazlar.Sıvı maddeler hem titreşim hem öteleme yaparlar.

  20. Sayfa
  GAZ MADDELERGaz maddeler akışkan ve yayılma özelliğine sahip bir maddelerdir.Gaz maddelerin tanecikler arası boşluklar çok fazla olduğundan gaz maddeler sıkışma özelliğine sahiptirler.Gazlar hem titreşim hem öteleme hareketi yapabilirler.Gazların da hacimleri vardır.

  21. Sayfa
  NOT :Atom parçalanabilir bir yapıdır.Bugün kullandığımız atom kavramını ilk kez ortaya atan düşünürler: Leukippos ve demokritos ikilisidir.Atomun parçalanmasını ilk kez Einstein ve hirosima bulmuştur.Atom bombasını da Einstein bulmuştur.Elektrik,ışık,ses ve enerji madde değildir.

Madde Videoları

 • 2
  3 yıl önce

  Maddenin yapısı konu anlatımı videosu 5 dakikada

 • 1
  3 yıl önce

  Maddenin yapısı ve elementler

Madde Soru & Cevap

 • 9

  3 yıl önce

  Soru : Madde nedir? ve yapısını oluşturan şeyler.

  3 yıl önce
  Uzayda bir yer kaplayan (hacmi) olan , kütlesi olan ve tanecikli yapıya sahip olan tüm şeylere madde denir.

  Maddenin en küçük yapı birimi atomlardır. Atomlar birleşerek maddeleri meydana getirir. örneğin: iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birleşerek suyu meydana getirirler.
  Atom elektron nötron ve protondan oluşmuştur.

  Elektron maddenin en küçük parçacığıdır ve enerjiden oluşur. Nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adı ile anılan bu enerji hakkında halen pek az şey bilinmektedir.

Madde Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Madde Nedir?
  Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Maddenin halleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)